(Záverečné práce)
(Odporúčania pre výber predmetov: Zvýraznenie)
Line 25: Line 25:
 
|column-content =
 
|column-content =
 
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
 
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
 
Tútori vypracovali [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie pre výber voliteľných predmetov]]
 
Tútori vypracovali [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie pre výber voliteľných predmetov]]
bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia.
+
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
 
Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.
 
Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.
  

Revision as of 16:15, 31 August 2016

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Opis programu AIN

Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Štátne skúšky

Termíny

30. 8. 2016 o 9h.
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok pre akadem. rok 2015/2016
28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
19. 6. – 30. 6. 2017
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015