(Pridane rozne terminy)
m
Line 30: Line 30:
 
* [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 Riadny zápis]:
 
* [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 Riadny zápis]:
 
*; 1. ročník
 
*; 1. ročník
*: 3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
+
*: 3. 9. 2015
 
*; 2. ročník
 
*; 2. ročník
*: 27. – 28. 8. 2015;
+
*: 27. – 28. 8. 2015
 
*; 3. ročník
 
*; 3. ročník
*: 7. – 8. 9. 2015;
+
*: 7. – 8. 9. 2015
 
*; 4. a 5. ročník
 
*; 4. a 5. ročník
*: 9. 9. 2015.
+
*: 9. 9. 2015
 
* Opravný zápis:
 
* Opravný zápis:
 
*;21. 9. – 4. 10. 2015
 
*;21. 9. – 4. 10. 2015

Revision as of 21:25, 26 August 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prečítajte si opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

TútormiMgr. Tomáš Vinař, PhD., RNDr. Martin Homola, PhD. a RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Oznamy

Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

 • Riadny zápis:
  1. ročník
  3. 9. 2015
  2. ročník
  27. – 28. 8. 2015
  3. ročník
  7. – 8. 9. 2015
  4. a 5. ročník
  9. 9. 2015
 • Opravný zápis:
  21. 9. – 4. 10. 2015
  v AIS
  5. – 11. 10. 2015
  potvrdenie referentkou

Záverečné práce

Termíny

31. 10. 2015
Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
16. 5. 2016
Odovzdanie bakalárskych prác

Štátne skúšky

Termíny

27. 8. 2015
Opravné štátne skúšky 2014/15

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015