(Záverečné práce)
(Študijný program platný do roku 2014/2015)
 
(21 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 10: Line 10:
  
 
;Garant
 
;Garant
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]].
+
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 
;Tútori
 
;Tútori
:[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
+
:[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
:[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
+
:[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
+
;Všeobecné informácie
[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|'''Opis''' programu AIN]]
+
:[http://fmph.uniba.sk/studium/programy/aplikovana-informatika/ O programe AIN na FMFI UK]
 
+
:[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Charakteristika programu AIN]]
[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)
+
:[https://fmph.uniba.sk/programy/ O bakalárskom štúdiu na FMFI UK]
 
}}
 
}}
 
{{Column
 
{{Column
Line 24: Line 24:
 
|class = col-sm-6
 
|class = col-sm-6
 
|column-content =
 
|column-content =
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
+
<h2 class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 +
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 +
Termíny podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK sledujte na fakultnej stránke:
  
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
+
[https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >]
Tútori vypracovali [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie pre výber voliteľných predmetov]]
+
 
bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia.
+
=== Najlepšia bakalárska práca ===
Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.
+
Výnimočné práce môžu získať cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu. Okrem toho
 +
vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vyberajú najlepšiu bakalársku prácu v akademickom roku. Viac informácií na [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk|na stránke o štátnych skúškach]].
 +
 
 +
<!--
 +
=== Výber témy bakalárskej práce ===
 +
 
 +
Termín: pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
  
 +
Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
 +
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci
 +
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
 +
'''Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta]]
 +
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
 +
 +
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
 +
Ako si vyberať z voliteľných predmetov, aby ste sa pripravili na magisterské štúdium alebo na vstup do praxe po bakalárskom štúdiu? Pomôže Vám v tom [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie tútorov pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov]]
 +
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
 +
--><!--
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
+
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].-->
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
== Študijný plán ==
+
== Štúdium ==
 
+
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá študijného programu >]
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá študijného programu]
+
=== Odporúčania tútorov ===
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v r. 2015/16]]
+
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Výber predmetov]]
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Výber predmetov – odporúčanie tútorov]]
+
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Zahraničný výmenný študijný pobyt|Zahraničný študijný pobyt]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c50486 Zápis v akademickom roku 2016/2017]
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/novoprijatym-studentom/#c50471 Zápis prvákov >]
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c50486 Zápis vyšších ročníkov >]
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c53420 Opravný zápis >]
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
  
== Záverečné práce ==
+
== Bakalárske práce ==
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Hodnotenie bakalárskych prác|Hodnotenie bakalárskych prác]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Hodnotenie bakalárskych prác|Hodnotenie bakalárskych prác]]
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
+
=== Predmety ===
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
=== Termíny ===
+
=== Odovzdanie ===
;31. 10. 2016
+
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
+
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
;16. 5. 2017
+
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie bakalárskych prác]]
+
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
 
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
 
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
Line 68: Line 85:
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
=== Termíny ===
+
*  [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
;30. 8. 2016 o 9h.
+
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok pre akadem. rok 2015/2016
+
;28. 4. 2017
+
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
+
;19. 6. – 30. 6. 2017
+
:Riadny termín štátnych skúšok
+
;21. 8. – 31. 8.  2017
+
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok  
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
+
<!--== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
  
Predchádzajúci [[Bachelor program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015]]
+
Predchádzajúci [[Bachelor program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015]]-->
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 11:50, 6 September 2021

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK
Charakteristika programu AIN
O bakalárskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termíny podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK sledujte na fakultnej stránke:

Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >

Najlepšia bakalárska práca

Výnimočné práce môžu získať cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu. Okrem toho vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vyberajú najlepšiu bakalársku prácu v akademickom roku. Viac informácií na na stránke o štátnych skúškach.