(Nová verzia pre r. 2015/16 s novou štruktúrou)
m (Vinar: +doc.)
 
(41 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
+
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]] {{DISPLAYTITLE:Bakalársky program Aplikovaná informatika}}
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
+
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
  
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prečítajte si [[Description of Bachelor program in Applied Informatics|opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]].
+
<div class="row">
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
  
'''Garantom''' programu je [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
+
;Garant
 +
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 +
;Tútori
 +
:[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
 +
:[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 +
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 +
;Všeobecné informácie
 +
:[http://fmph.uniba.sk/studium/programy/aplikovana-informatika/ O programe AIN na FMFI UK]
 +
:[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Charakteristika programu AIN]]
 +
:[https://fmph.uniba.sk/programy/ O bakalárskom štúdiu na FMFI UK]
 +
}}
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
<h2 class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 +
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 +
Termín podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK od akademického roka 2019/20 bol predĺžený na '''31. marca 2019'''.
  
'''Tútormi''' sú
+
[https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >]
[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]],
+
[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
+
a [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
+
  
== Oznamy ==
+
=== Najlepšia bakalárska práca ===
 +
Vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vybrali najlepšiu bakalársku prácu v roku 2018: '''Dana Škorvánková: <cite>Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance</cite>''', vedúci práce: RNDr. Martin Madaras, PhD.  [[Best Bachelor Thesis AIN 2018|Ostatní laureáti…]]
  
=== Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016 ===
+
<!--
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
+
=== Výber témy bakalárskej práce ===
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
+
  
=== Zápis 2015/2016 ===
+
Termín: pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
Termíny [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 zápisu študentov] podľa ročníkov:
+
* 1. ročník: 3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
+
* 2. ročník: 27. – 28. 8. 2015;
+
* 3. ročník: 7. – 8. 9. 2015, 4. a 5. ročník: 9. 9. 2015.
+
  
== Študijný plán ==
+
Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
 +
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci
 +
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
 +
'''Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta]]
 +
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
  
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá aktuálneho študijného programu]
+
=== Odporúčania pre výber predmetov ===
* [[AIN transition 2015|Povinnosti a odporúčania pri prechode na nový študijný program v akadem. r. 2015/16]]
+
Ako si vyberať z voliteľných predmetov, aby ste sa pripravili na magisterské štúdium alebo na vstup do praxe po bakalárskom štúdiu? Pomôže Vám v tom [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|odporúčanie tútorov pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov]]
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
+
bakalárskeho programu AIN '''najmä v 2. a 3. roku štúdia'''.
 +
--><!--
 +
=== Prechod na nový študijný program ===
 +
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 +
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].-->
 +
}}
 +
</div>
 +
<div class="row no-bullets">
 +
<div class="col-sm-4">
 +
== Štúdium ==
 +
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá študijného programu >]
 +
=== Odporúčania tútorov ===
 +
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Študijný plán – výber predmetov|Výber predmetov]]
 +
* [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics#Zahraničný výmenný študijný pobyt|Zahraničný študijný pobyt]]
 +
=== Termíny ===
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/novoprijatym-studentom/#c50471 Zápis prvákov >]
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c50486 Zápis vyšších ročníkov >]
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c53420 Opravný zápis >]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-4">
  
== Záverečné práce ==
+
== Bakalárske práce ==
 +
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Hodnotenie bakalárskych prác|Hodnotenie bakalárskych prác]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Hodnotenie bakalárskych prác|Hodnotenie bakalárskych prác]]
 +
=== Predmety ===
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
+
=== Odovzdanie ===
 +
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-4">
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z predmetov:
+
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-955_15.html Aplikovaná informatika]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-955_15.html Aplikovaná informatika]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o obsahu a priebehu štátnych skúšok]]
+
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
* Termíny:
+
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
** [[News#Opravné štátne skúšky|Opravné štátne skúšky 27. augusta 2015]]
+
</div>
 +
</div>
  
 
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
 
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
  
Predchádzajúci [[Bachelor program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015 >]]
+
Predchádzajúci [[Bachelor program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015]]
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 16:38, 22 March 2019

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK
Charakteristika programu AIN
O bakalárskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o bakalárske štúdium na FMFI UK od akademického roka 2019/20 bol predĺžený na 31. marca 2019.

Prihlásenie sa na bakalárske štúdium >

Najlepšia bakalárska práca

Vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vybrali najlepšiu bakalársku prácu v roku 2018: Dana Škorvánková: Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance, vedúci práce: RNDr. Martin Madaras, PhD. Ostatní laureáti…

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015