Seminár z umelej inteligencie (1) 2-AIN-284

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Seminár z umelej inteligencie (1) (2-AIN-284)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-284 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

A permanent seminar of all students and teachers of artificial intelligence. The goal of the seminar is to inform about the current reserch and about the own research of the participants.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 20:05, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)