m
Line 39: Line 39:
 
|}
 
|}
 
<hr>
 
<hr>
* [[Image:poison.png|doplňujúci komentár v zmysle odporúčania doc. Šefránka :)]] [http://www.studujme-informatiku.org www.studujme-informatiku.org] – kompilácia dostupných informácií z rôznych zdrojov za účelom sprístupnenia týchto informácií v priateľskej forme uchádzačom o štúdium
+
*[http://www.studujme-informatiku.org www.studujme-informatiku.org] – kompilácia dostupných informácií z rôznych zdrojov za účelom sprístupnenia týchto informácií v priateľskej forme uchádzačom o štúdium
 
* [http://wiki.matfyz.sk študentský portál wiki.matfyz.sk] – upozorňujeme uchádzačov, že portál obsahuje neoficiálne, nekompletné i nesprávne informácie!
 
* [http://wiki.matfyz.sk študentský portál wiki.matfyz.sk] – upozorňujeme uchádzačov, že portál obsahuje neoficiálne, nekompletné i nesprávne informácie!

Revision as of 09:46, 29 March 2010

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Aplikovaná informatika: pripravujeme pre prax

  • od praktických zručností k princípom
  • do praxe už po troch rokoch
  • na bakalársky program nadväzuje magisterské štúdium s atraktívnymi zameraniami (počítačová grafika, umelá inteligencia)
  • zaujímavé voliteľné a výberové predmety (web, grafika, robotika, bioinformatika)

Informačný rozchodník:


Za všetkých informatikov, ktorí študovali na FMFI UK:

Hromkovic.jpg Juraj Hromkovič
ETH Zürich
Som profesorom informatiky na ETH Zürich. Štúdium informatiky na FMFI UK je jedinečné, lebo kladie dôraz na výuku základov a konceptov, ktoré odborne nesú absolventa desiatky rokov, ako kontrast k ovládnutiu aktuálnych systémov, ktoré budú už o tri roky zastaralé.
Ciger.jpg Ján Cíger
Esbjerg IT
Skúmam virtuálne svety. Snažím sa zistiť, ako môže byť virtuálna realita užitočná pre telesne postihnutých ľudí. Keď som bol študent, tak som bol nešťastný z kopy matematiky a teórie, jedno aj druhé akoby som teraz našiel. Nie je všetko len o písaní kódu.
Kollar.jpg Ľubor Kollár
Microsoft
Vediem v Microsofte medzinárodný tím špecialistov na najnáročnejšie databázové implementácie. Naše servery dokážu za 1 sekundu obslúžiť 30,000 transakcií s 99,997% dostupnosťou. Za úspechy vo svojej kariére vďačím aj štúdiu informatiky na FMFI UK, ktorého som bol jedným z prvých absolventov.
Pal.jpg Dávid Pál
University of Edmonton
Rozmýšľam nad matematickými a algoritmickými problémami. Vďaka výbornej partii spolužiakov mám na FMFI UK priam nostalgické spomienky. V medzičase som vyštudoval doktoranské štúdium v Kanade, ale väčšinu matematiky, čo používam denno denne ma naučili matfyzácki profesori.

  • www.studujme-informatiku.org – kompilácia dostupných informácií z rôznych zdrojov za účelom sprístupnenia týchto informácií v priateľskej forme uchádzačom o štúdium
  • študentský portál wiki.matfyz.sk – upozorňujeme uchádzačov, že portál obsahuje neoficiálne, nekompletné i nesprávne informácie!