(Pridanie linky na studujme-informatiku.sk na žiadosť doc. Rybára)
m (Pomlčky namiesto spojovníkov)
Line 10: Line 10:
 
'''Informačný rozchodník:'''
 
'''Informačný rozchodník:'''
  
* [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=30 oficiálne informácie o prijímacom konaní na stránkach fakulty] - nájdete tu všetky podrobnosti a pravidlá, termíny, poplatky i elektronickú prihlášku
+
* [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=30 oficiálne informácie o prijímacom konaní na stránkach fakulty] nájdete tu všetky podrobnosti a pravidlá, termíny, poplatky i elektronickú prihlášku
  
 
* [http://fmph.uniba.sk/index.php?id=467 charakteristika bakalárskeho programu Aplikovaná informatika na stránkach FMFI]
 
* [http://fmph.uniba.sk/index.php?id=467 charakteristika bakalárskeho programu Aplikovaná informatika na stránkach FMFI]
Line 18: Line 18:
 
* [[Master program in Applied Informatics|zoznam predmetov magisterského štúdia s odkazmi na stránky predmetov i vyučujúcich]]
 
* [[Master program in Applied Informatics|zoznam predmetov magisterského štúdia s odkazmi na stránky predmetov i vyučujúcich]]
  
* sesterská [http://new.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/Studium Katedra informatiky] - ponúka štúdium informatiky, ktoré je zamerané viac na teoretické predmety
+
* sesterská [http://new.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/Studium Katedra informatiky] ponúka štúdium informatiky, ktoré je zamerané viac na teoretické predmety
* sesterská [http://www.edi.fmph.uniba.sk/ Katedra základov a vyučovania informatiky] - ponúka informatické kombinácie učiteľského štúdia  
+
* sesterská [http://www.edi.fmph.uniba.sk/ Katedra základov a vyučovania informatiky] ponúka informatické kombinácie učiteľského štúdia  
  
 
* zamestnanci našej katedry sú školiteľmi v [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=504 doktorandskom štúdiu v odbore Informatika]
 
* zamestnanci našej katedry sú školiteľmi v [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=504 doktorandskom štúdiu v odbore Informatika]

Revision as of 12:24, 19 March 2010

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Aplikovaná informatika: pripravujeme pre prax

  • od praktických zručností k princípom
  • do praxe už po troch rokoch
  • na bakalársky program nadväzuje magisterské štúdium s atraktívnymi zameraniami (počítačová grafika, umelá inteligencia)
  • zaujímavé voliteľné a výberové predmety (web, grafika, robotika, bioinformatika)

Informačný rozchodník:


  • www.studujme-informatiku.org – kompilácia dostupných informácií z rôznych zdrojov za účelom sprístupnenia týchto informácií v priateľskej forme uchádzačom o štúdium
  • študentský portál wiki.matfyz.sk – upozorňujeme uchádzačov, že portál obsahuje neoficiálne, nekompletné i nesprávne informácie!