m
(Pridanie linky na studujme-informatiku.sk na žiadosť doc. Rybára)
Line 23: Line 23:
 
* zamestnanci našej katedry sú školiteľmi v [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=504 doktorandskom štúdiu v odbore Informatika]
 
* zamestnanci našej katedry sú školiteľmi v [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=504 doktorandskom štúdiu v odbore Informatika]
 
<hr>
 
<hr>
* [http://wiki.matfyz.sk študentský portál wiki.matfyz.sk] - upozorňujeme uchádzačov, že portál obsahuje neoficiálne, nekompletné i nesprávne informácie!
+
* [http://www.studujme-informatiku.org www.studujme-informatiku.org] – kompilácia dostupných informácií z rôznych zdrojov za účelom sprístupnenia týchto informácií v priateľskej forme uchádzačom o štúdium
 +
* [http://wiki.matfyz.sk študentský portál wiki.matfyz.sk] upozorňujeme uchádzačov, že portál obsahuje neoficiálne, nekompletné i nesprávne informácie!

Revision as of 12:21, 19 March 2010

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Aplikovaná informatika: pripravujeme pre prax

  • od praktických zručností k princípom
  • do praxe už po troch rokoch
  • na bakalársky program nadväzuje magisterské štúdium s atraktívnymi zameraniami (počítačová grafika, umelá inteligencia)
  • zaujímavé voliteľné a výberové predmety (web, grafika, robotika, bioinformatika)

Informačný rozchodník:


  • www.studujme-informatiku.org – kompilácia dostupných informácií z rôznych zdrojov za účelom sprístupnenia týchto informácií v priateľskej forme uchádzačom o štúdium
  • študentský portál wiki.matfyz.sk – upozorňujeme uchádzačov, že portál obsahuje neoficiálne, nekompletné i nesprávne informácie!