(Sablona)
 
(Partially filled-in English template)
Line 4: Line 4:
 
   | image    = balaz114.jpg
 
   | image    = balaz114.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = doktorand
+
   | position = doctoral student
 
   | email    = andrej.balaz{{@}}fmph.uniba.sk
 
   | email    = andrej.balaz{{@}}fmph.uniba.sk
   | phone    = pracovný telefón, typicky +421 2 602 95 nnn, kde nnn je klapka vašej miestnosti
+
   | phone    = work phone, typically +421 2 602 95 nnn, where nnn is the room extension
   | room    = miestnosť
+
   | room    = your office room number
   | officeHours = konzultačné hodiny
+
   | officeHours = office hours
   | web      = http://example.com/your-home-page-address (ak nemáte, vynechajte celý riadok)
+
   | web      = http://example.com/your-home-page-address (leave out the whole row if you have no external home page)
 
   | info    =
 
   | info    =
=== Výučba ===
+
=== Teaching ===
Zimný semester
+
Winter semester
* [[WIKI_STRANKA|Názov kurzu]]
+
* [[WIKI_STRANKA|Course title]]
* [https://example.com/externa-stranka Názov kurzu]
+
* [https://example.com/externa-stranka Course title]
Letný semester
+
Summer semester
 
* …
 
* …
  
=== Výskum ===
+
=== Research ===
* téma 1
+
* topic 1
* téma 2
+
* topic 2
  
=== Publikácie ===
+
=== Publications ===
Viď [http://scholar.google.com/ Google Scholar]/[https://www.researchgate.net/ ResearchGate]/[https://example.com/publikacie podstranka na vasej homepage]/[https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1=Priezvisko,+Meno+Rok_narodenia Evidencia publikačnej činnosti]
+
See [http://scholar.google.com/ Google Scholar]/[https://www.researchgate.net/ ResearchGate]/[https://example.com/publikacie your homepage subpage]/[https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1=Priezvisko,+Meno+Rok_narodenia Comenius University Publications Database]
 
}}
 
}}

Revision as of 14:40, 14 September 2020

Andrej Baláž

Andrej Baláž
Name: MSc. Andrej Baláž
doctoral student
Phone: work phone, typically +421 2 602 95 nnn, where nnn is the room extension
Email: andrej.balaz@fmph.uniba.sk
Office: your office room number
Office hours: office hours
Address: MSc. Andrej Baláž
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia
Web: http://example.com/your-home-page-address (leave out the whole row if you have no external home page)

Teaching

Winter semester

Summer semester

Research

  • topic 1
  • topic 2

Publications

See Google Scholar/ResearchGate/your homepage subpage/Comenius University Publications Database