m
m
 
Line 8: Line 8:
 
   | form = C - cvičenie (1), P - prednáška (2)  
 
   | form = C - cvičenie (1), P - prednáška (2)  
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/AIRobotics/
+
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/airob/
 
   | teacher = [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]
 
   | teacher = [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]
 
   | email = petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk

Latest revision as of 12:21, 11 February 2009

Algoritmy pre AI robotiku 1-AIN-551

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Algoritmy pre AI robotiku (1-AIN-551)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: C - cvičenie (1), P - prednáška (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/airob/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-551 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
E-mail: petrovic@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/

Popis predmetu:

Oboznámiť poslucháčov s algoritmami pre inteligentné robotické systémy a poskytnúť priamu skúsenosť z experimentálnej robotiky v simulácií a na reálnych robotoch.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne