Akademické podporné centrum

Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:

  • pomôcť (najmä) študentom bakalárskeho štúdia pri prechode zo strednej na vysokú školu;
  • rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.

Kedy a kde?

Každý pondelok od 14:00 do 15:40 hod je v miestnosti I-23 (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa do 15:00). Na inom čase a mieste je možné dohodnúť sa individuálne.

Kto bude pomáhať?

Pomáhať budú doktorandi našej katedry a doktorandky KZVI. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.

Doktorandi v Akademickom podpornom centre a ich špecializácie
Meno Špecializácia
Mgr. Vladimír Boža
Mgr. Paula Budzáková
Mgr. Peter Gergeľ umelá inteligencia, neurónové siete, Java, C++, linux
Mgr. Juraj Holas
Mgr. Andrej Jursa umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Java, PHP, HTML, CSS
Mgr. Rafael Korbaš
Mgr. Tomáš Kuzma neurónové siete, MATLAB [, algoritmy, FoJA, strojové učenie, C\(++|#\)\?, Java, Python]
Mgr. Júlia Pukancová umelá inteligencia, reprezentácia znalostí, logika, abdukcia, ontológie, Java
Mgr. Andrej Riečický
Mgr. Ing. Matúš Tuna
Mgr. Ivor Uhliarik AI, (fuzzy) expertné systémy, strojové učenie, spracovanie jazyka; C, C++, C#, Java, Python; OS


Kontakt

E-mail: apc@dai.fmph.uniba.sk
Za pedagógov: Dr. Tatiana Jajcayová
Za doktorandov: Mgr. Júlia Pukancová

Revision as of 14:36, 14 September 2016 by Pukancova (Talk | contribs) (update doktorandov 2016/2017)