Line 19: Line 19:
 
! Špecializácia
 
! Špecializácia
 
|-
 
|-
| [[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža]]
+
| [[Paula Budzakova|RNDr. Paula Budzáková]]
|
+
|-
+
| [http://edi.fmph.uniba.sk/~budinska/ Mgr. Lucia Budinská]
+
|edukačný softvér, Java, C#, Matlab/Octave, detské a výučbové programovacie jazyky
+
|-
+
| [[Paula Budzakova|Mgr. Paula Budzáková]]
+
 
|počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, HTML, CSS
 
|počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, HTML, CSS
 
|-
 
|-
Line 36: Line 30:
 
| [[Andrej Jursa|Mgr. Andrej Jursa]]
 
| [[Andrej Jursa|Mgr. Andrej Jursa]]
 
| umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Java, PHP, HTML, CSS
 
| umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Java, PHP, HTML, CSS
 +
|-
 +
| [[Viktor Kocur|Ing. Viktor Kocu]]
 +
|
 
|-
 
|-
 
| [[Tomas Kuzma|Mgr. Tomáš Kuzma]]
 
| [[Tomas Kuzma|Mgr. Tomáš Kuzma]]
Line 47: Line 44:
 
|-
 
|-
 
| [[Matus Tuna|Mgr. Ing. Matúš Tuna]]
 
| [[Matus Tuna|Mgr. Ing. Matúš Tuna]]
 +
|
 +
|-
 +
| [[Matus Tomko|Mgr. Matúš Tomko]]
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Revision as of 22:31, 8 January 2018

Akademické podporné centrum

Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:

  • pomôcť (najmä) študentom bakalárskeho štúdia pri prechode zo strednej na vysokú školu;
  • rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.

Kedy a kde?

Každý pondelok od 14:00 do 15:40 hod je v miestnosti I-23 (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa do 15:00). Na inom čase a mieste je možné dohodnúť sa individuálne.

Kto bude pomáhať?

Pomáhať budú doktorandi našej katedry a doktorandky KZVI. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.

Doktorandi v Akademickom podpornom centre a ich špecializácie
Meno Špecializácia
RNDr. Paula Budzáková počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, HTML, CSS
Mgr. Peter Gergeľ umelá inteligencia, neurónové siete, Java, C/C++, Python, GNU/Linux
Mgr. Juraj Holas umelá inteligencia, neurónové siete, strojové učenie, Java, Matlab
Mgr. Andrej Jursa umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Java, PHP, HTML, CSS
Ing. Viktor Kocu
Mgr. Tomáš Kuzma neurónové siete, MATLAB [, algoritmy, FoJA, strojové učenie, C\(++|#\)\?, Java, Python]
Mgr. Júlia Pukancová umelá inteligencia, reprezentácia znalostí, logika, abdukcia, ontológie, Java
Mgr. Adam Riečický počítačová grafika, geometria, spracovanie obrazu, C++, PHP, HTML, CSS
Mgr. Ing. Matúš Tuna
Mgr. Matúš Tomko
Mgr. Ivor Uhliarik AI, (fuzzy) expertné systémy, strojové učenie, spracovanie jazyka; C, C++, C#, Java, Python; OS

Kontakt

E-mail: apc@fmph.uniba.sk
Za pedagógov: RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Za doktorandov: RNDr. Paula Budzáková