Vyhovujúce názvy stránok

 • | fullname = Mgr. Pavol Fabo | caption = Pavol Fabo
  761 B (100 slov) - 11:07, 7. jún 2012
 • 12 B (2 slová) - 13:27, 4. september 2009
 • | fullname = Mgr. Pavol Fabo | caption = Pavol Fabo
  774 B (97 slov) - 11:09, 7. jún 2012

Zhody v textoch stránok

 • |Varga Martin||Pavol Fabo||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~varga91/Bakalarka/ Webová aplikácia plave
  3 KB (497 slov) - 10:42, 14. február 2015
 • ...implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia TB 2010et010||Fabo P. |2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia TB||Fabo P.
  10 KB (1 503 slov) - 23:56, 3. február 2021
 • ...implementation of automated usability measurements||Nadácia TB 2010et010||Fabo P. |2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia TB||Fabo P.
  10 KB (1 286 slov) - 23:55, 3. február 2021
 • | fullname = Mgr. Pavol Fabo | caption = Pavol Fabo
  761 B (100 slov) - 11:07, 7. jún 2012
 • | fullname = Mgr. Pavol Fabo | caption = Pavol Fabo
  774 B (97 slov) - 11:09, 7. jún 2012
 • |Mgr. Pavol Fabo, PhD. do roku 2013 ||fabo@sccg.sk
  5 KB (794 slov) - 15:38, 15. máj 2022
 • |Matej Toma || Pavol Fabo || [http://www.st.fmph.uniba.sk/~toma5/projekty/bp/ Webova aplikacia na spr
  7 KB (1 001 slov) - 14:01, 11. február 2013
 • |Matej Toma ||Pavol Fabo ||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~toma5/projekty/bp/ Webova aplikacia na spra
  4 KB (573 slov) - 13:37, 15. máj 2013
 • '''Mgr. Pavol Fabo, PhD'''
  11 KB (1 536 slov) - 15:44, 15. máj 2022