Vyhovujúce názvy stránok

 • 12 B (2 slová) - 13:22, 18. október 2012
 • | email = barbora.cimrova[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
  615 B (68 slov) - 17:26, 11. október 2015
 • | email = barbora.cimrova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  617 B (76 slov) - 17:24, 11. október 2015

Zhody v textoch stránok

 • |2-IKV-122||[[CogSci Semester Project|Semester Project]]||[[Barbora Cimrova|Cimrová B.]] || ||1/S ||LP4||5||100/0
  7 KB (839 slov) - 14:13, 26. august 2015
 • |2-IKV-122||[[CogSci Semester Project|Semestrálny projekt]]||[[Barbora Cimrova | Cimrová B.]] || ||1/S ||LP4||5||100/0
  7 KB (954 slov) - 22:05, 17. september 2015
 • |[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33b||374
  7 KB (1 053 slov) - 19:22, 10. február 2022
 • ...ject|Semester Project]]||[[Kristina Malinovska|Malinovská K.]], [[Barbora Cimrova|Cimrová B.]] ||1/S ||LP4||5||100/0 ...infolist/sk/2-IKV-137_15.html Modern Methods in Brain Research]||[[Barbora Cimrova | Cimrová B.]] ||1/S ||L2,S1||5||50/50
  10 KB (1 319 slov) - 17:26, 30. január 2021
 • | teacher = [[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]], [[Kristina Malinovska|RNDr. Kristína Malin | email = malinovska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, barbora.cimrova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  1 KB (156 slov) - 10:41, 30. september 2017
 • | teacher = [[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]], [[Kristina Malinovska|RNDr. Kristína Malin | email = barbora.cimrova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, kristina.rebrova[[Image:zavinac.gif|@]
  1 KB (157 slov) - 16:39, 20. september 2017
 • ...her = [[Kristina Malinovska|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]], [[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] | email = malinovska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, barbora.cimrova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  1 KB (143 slov) - 15:49, 20. september 2017
 • |[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (part-time)||I 33b||374
  7 KB (995 slov) - 22:26, 9. marec 2022
 • |[[Igor Farkas|Igor Farkaš]], [[Barbora Cimrova|Barbora Cimrová]]
  3 KB (420 slov) - 23:18, 28. marec 2022