Vyhovujúce názvy stránok

  • | email = Michal.Cervenansky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | web = [http://www.sccg.sk/~cervenansky/ homepage]
    444 B (41 slov) - 10:41, 2. september 2008
  • | email = Michal.Cervenansky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | web = [http://www.sccg.sk/~cervenansky/ homepage]
    1 015 B (121 slov) - 15:17, 9. apríl 2010
  • 3 B (0 slov) - 12:55, 26. august 2008

Zhody v textoch stránok