Vladimir Boža

Vladimir Boža
Meno: Vladimír Boža
doktorand
Email: boza@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-25
Adresa: Vladimír Boža
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • pattern matching
  • bioinformatics

Publikácie

  • Boža, Vladimír, Broňa Brejová, and Tomáš Vinař. "GAML: Genome Assembly by Maximum Likelihood." Algorithms in Bioinformatics. Springer Berlin Heidelberg, 2014. 122-134.
  • Boža, Vladimír. "Experimental Comparison of Set Intersection Algorithms for Inverted Indexing." (2013).