Date: Wed, 11 Jan 2017 10:03:38 +0100
From: Martincová Iveta <Iveta.Martincova@fmph.uniba.sk>
To: FMFI-vsetci <FMFI-vsetci@fmph.uniba.sk>
Subject: stravne pre ZH-na rok 2017!

Dobrý deň,
stravné pre zahraničného hosťa na rok 2017 je:

30,90 EUR/ DEŇ

Prosím na evidenčnom liste stravného pre ZH prepočítavajte túto sumu.
Ďakujem
S pozdravom
Martincová Iveta - rzs