Filozofia jazyka 2-IKV-143

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Filozofia jazyka (2-IKV-143)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-143 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr Dezider Kamhal PhD.
E-mail: kamhal@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Kombináciou historického a problémového prístupu oboznámiť poslucháčov s filozofiou jazyka ako s jedným z dominantných prúdov súčasnej filozofie, významným obratom v dejinách filozofie a novou metódou riešenia alebo odstraňovania filozofických problémov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne