Peter Perešíni

Peter Perešíni
Meno: Mgr. Peter Perešíni, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Email: peter.peresini@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 25
Adresa: Mgr. Peter Perešíni, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • aktuálne nevyučujem

Výskum


Publikácie