Paula Budzáková

Paula Budzáková
Meno: RNDr. Paula Budzáková
doktorandka
Email: paula.budzakova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-3
Adresa: RNDr. Paula Budzáková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

  • Matematika (3)
  • Akademické podporné centrum

Letný semester:

  • ...

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky, mračná bodov, sématická interpretácia scény

Publikácie