Paula Budzáková

Paula Budzáková
Meno: Mgr. Paula Budzáková
doktorandka
Email: paula.budzakova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-3
Adresa: Mgr. Paula Budzáková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky

Publikácie

(Presmerované z Paula Budzakova)