Michal Kráčalík

Michal Kráčalík
Meno: Dr. mont. Michal Kráčalík
externý doktorand
Telefón: -
Email: michal.kracalik@fmph.uniba.sk
Miestnosť: -
Konzultačné hodiny: podľa dohody
Adresa: Dr. mont. Michal Kráčalík
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

  • Žiadna priama výučba

Letný semester

  • Žiadna priama výučba

Výskum

  • Téma dizertačnej práce: Rigid Body Simulation of Multibody System with Contact Anisotropic Friction

Publikácie

Viď Google Scholar/ResearchGate/podstranka na vasej homepage/Evidencia publikačnej činnosti