Matúš Tomko

Matúš Tomko
Meno: Mgr. Matúš Tomko
doktorand
Email: matus.tomko@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Matúš Tomko
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Letný semester:

Výskum

  • Výpočtové modelovanie
  • Synaptická plasticita
  • CA1 pyramidálne neuróny

Publikácie

Tomko M., Beňušková Ľ., Jedlička P. (2019) Computational model of CA1 pyramidal cell with meta-STDP stabilizes under ongoing spontaneous activity as in vivo. In Kognícia a umelý život XIX, Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 118-123. 2019. [1]

Farkaš, I., Takáč, M., Gergeľ, P., Tomko, M.: Kognícia a umelý život 2019. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava. 2019 [2]

Tomko M. (2018) Computational modeling of heterosynaptic plasticity in the CA1 using STDP-BCM rule. Poster prezentovaný na Giersch Summer School on the Logistics of Neuronal Function / 3rd Giersch International Symposium, 28.8-7.9. 2018, FIAS, Frankfurt, Nemecko [3]