Ivor Uhliarik

Ivor Uhliarik
Meno: Mgr. Ivor Uhliarik
doktorand
Telefón: +421 2 602 95 625
Email: uhliarik@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-28
Adresa: Mgr. Ivor Uhliarik
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Témy bakalárskych a diplomových prác

Výskum

  • Fuzzy systémy
  • Reprezentácia znalostí
  • Spracovanie prirodzeného jazyka

Publikácie

  • Uhliarik, I., 2015, April. Automatic Synthesis of Computationally Efficient Interest Point Detectors. In Central European Seminar on Computer Graphics for Students (CESCG 2015) (pp. 109-116).
(Presmerované z Ivor Uhliarik)