Cena dekana za vynikajúcu bakalársku prácu


Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2020

Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž o cenu garanta takto:

Celkový víťaz

Filip Kerák: r-regular sets of permutations, vedúci práce: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Laureáti