Návrh a vývoj GUI pre zobrazovanie objemových dát pomocou vizualizačného enginu

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Michal Červeňanský

Vytvorenie systémovo nezávislého GUI (Qt, wxWidgets,...) pre ovládanie enginu pre vizualizáciu objemových dát. Návrh GUI podľa funkcionality enginu a možnosti renderovacích pluginov. Implemnetácia v C++. Informácie o projekte: http://thesis.hark.sk/