Návrh a vytvorenie stránky k projektu

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Michal Červeňanský

Navrhnúť a vytvoriť stránku s možnosťou ľahkej editácie (wiki, trac,...). Stránka by slúžila na zverejňovanie základných informácií k projektu na zobrazovanie objemových dát. Na stránke by boli zverejnené špecifikácie, verzie projektu, návody a dalšie potrebné informácie. Informácie o projekte: http://thesis.hark.sk/