Základy Umelej Inteligencie

... Webovské stránky predmetov ZUI 1 a 2

Prednášky

ZUI 1 - Zimný semester

ZUI 2 - Letný semester