Základy Umelej Inteligencie

... Webovské stránky predmetov ZUI 1 a 2

Pravidlá a podmienky

Skúška

  1. * Aby bol študent pripustený ku skúške, musí preukázať schopnosť prakticky používať získané vedomosti a preto musí mať z cvičení aspoň 10 bodov. Z cvičení je možné získať 30 bodov zo 100 v zimnom semestri a 30 bodov zo 100 v letnom semestri.
  2. * Skúška je písomná. Študent môže získať 70 bodov zo 100.

Bodovanie cvičení

Za cvičenia je možné získať 30 bodov. Počas semestra sa pracuje na projektoch, na výber budú štyri rôzne témy: Vysávač, Reversi, Wumpus, StarCraft. Ich maximá budú (v poradí) 7, 8, 7 a 15 bodov. Účasť na cvičeniach nie je povinná, vypracovaním niektorých úloh počas cvičení sa však dá získať dokopy 8 bodov.

Pri bodovaní projektov platí, že odovzdať sa dá, aj nejaký čas po ich deadline. Potom sa dosiahnutý počet bodov násobí koeficientom meškania rovným ((plný počet - počet dní meškania) / plný počet). V najhoršom prípade 0.