Základy Umelej Inteligencie

... Webovské stránky predmetov ZUI 1 a 2

Hodnotenie

Body študentov v aktuálnom semestri nájdete tu.

Hodnotenie ZUI 1:

Hodnotenie ZUI 2: