Životný cyklus informačných systémov

Letný semester

2-AIN-188

Pavel Petrovič, I-19, http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/ , petrovicii.fmph.uniba.sk.

Študenti získajú skúsenosti s rôznymi fázami životného cyklu informačných systémov. Kurz sa zameriava najmä na údržbu a podporu. Nadväzuje na predmet Tvorba informačných systémov. Študenti budú pracovať s projektami, ktoré boli vyšpecifikované, navrhnuté a naprogramované inou skupinkou študentov v predchádzajúcom kurze. Ich úlohou bude splniť niektoré nové požiadavky zadávateľa, ktoré sa objavili po uvedení systému do prevádzky. To si vyžiada preštudovanie technickej dokumentácie existujúceho systému, pochopenie zdrojového kódu a zaintegrovanie stabilných zmien využívajúc zásady flexibilného a modulárneho návrhu a čistého kódu. Súčasťou kurzu môžu byť pozvané prednášky odborníkov z praxe.

Zoznamy projektov vyvinutých na Tvorbe informačných systémov:

Čas stretnutia v rozvrhu je len kvôli prípadnému prvému stretnutiu. Cez semester bude len zopár stretnutí, ktoré dohodneme vo vhodných termínoch.

Literatúra: