Stručný popis vyberaných projektov, Tvorba informačných systémov 2015/2016

naspäť na stránku predmetu

názov projektu zadávateľ popis
Predikcia šírenia infekčných ochorení Dr. Zuzana Chladná V súčasnosti prebieha projekt APVV s lekárskou fakultou, kde sa zaoberáme predikciou šírenia infekčných ochorení. Vhodným doplnením našich výpočtov bude vizualizácia na mape Slovenskej Republiky. Šírenie choroby simulujeme na úrovni krajov (resp. okresov) pomocou jednoduchého systému 3 diferenčných/diferenciálnych rovníc. Vizualizácia bude spočívať vo farebnom odlíšení od úrovne počtu nakazených v jednotlivých okresoch a tak bude možné sledovať priestorový priebeh šírenia nákazy v danom časovom horizonte.
Poskladaj si avatara Dr. Marek Nagy Deti si budú môcť na základe poskytnutého výberu (oči, uši, vlasy, farby,...) poskladať postavičku figúrky-obrázka, ktorá ich bude sprevádzať aktivitami (namiesto ich fotky). Predstavujem si to modulárne, t.j. že sa budú dať pridávať témy napr. tučniaci, víly, ... Malo by to byť realizované pre webový prehliadač ako Javascriptový objekt + HTML5 (canvas, audio), aby sa to dalo ľahko použiť napr. do Multimediálnej čítanky. (Niečo podobné ako je zemiakový chlapec v KDE, Linuxe.)
Štatistiky z frisbee turnajov Mgr. Michal Kováč Máme takéto štatistiky: http://www.outsiterz.org/turnaje/
Je to spravené v PHP, sú tam: hráči, turnaje, prepojenie medzi nimi (účasti na turnajoch). Databáza je MySQL. Potom sa z toho robia rôzne štatistiky. Je k tomu aj admin rozhranie.

Úlohou bude spraviť to poriadnejšie, od začiatku s poriadnym návrhom, s jasnejším modelom (ideálne MVC), použitím vhodnejšieho jazyka (ruby, python, scala, ...). Bude treba prekopať štatistiky, príp. vytvoriť nové. Zvážiť použitie iného nonintrusive javascript knižnice na sortovanie a filtrovanie tabuliek. Súčasťou bude aj migrácia dát (rádovo stovky hráčov a turnajov).
Počítačová simulácia a vizualizácia hier piškvorky a reversi pomocou algoritmu Minimax doc. Mária Markošová Vytvoriť softvér na vizualizáciu hier reversi a piškvorky, na ktorých sa v prednáške bude ukázovať spôsob, akým pracuje minimax algoritmus.
Interaktívna prednáška prof. Roman Ďurikovič Webová aplikácia na podporu interaktívnych prednášok. Študenti pomocou mobilného telefónu, tabletu alebo notebooku môžu participovať na spätnej väzbe k prednáške - jednak napísaním otázok, ktoré by sa hneď zobrazovali na aktualizovanej stránke, jednak hlasovaním na otázku, ktorú by prednášajúci zadal - otázky môžu byť typu áno-nie, multiple-choice, alebo slovná odpoveď, výledky sa hneď zobrazia formou grafu s počtami a percentami hlasov za jednotlivé alternatívy, označí sa najpopulárnejšia odpoveď, možnosť vyberať otázky, ktoré boli pripravené vopred pred prednáškou, alebo zadané priamo na prednáške, odpovede sa uchovajú a môžu sa neskôr prezerať. dôležité je prehľadné a jednoduché použitie.
Meracia aparatúra Mgr. Michal Lacko Zaznamenávanie a vizualizácia aktuálne nameraných fyzikálnych veličín, ukladanie meraní do databázy a ich čítanie, parciálne vyhodnocovanie výsledkov. Katedra experimentálnej fyziky.
Letná liga Dr. Pavel Petrovič V letnom semestri prebieha súťaž pre robotické krúžky - Letná Liga (www.fll.sk - turnaje - letna liga). Admin zadáva zadania úloh, tímy nahrávajú svoje riešenia (obrázok tímu, robota, program, popis, linka na youtube), rozhodcovia hodnotia riešenia, automaticky sa po uplynutí času zobrazujú riesenia, generuje sa výsledková tabuľka, archivujú sa predchádzajúce ročníky atď. Systém je funkčný a v prevádzke, ale má viacero nedostatkov, ktoré treba analyzovať a vyriešiť, prípadne to celé napísať nanovo. Je potrebné pridať viacjazyčnosť a zobrazenie na samostatnej stránke mimo portálu fll.sk.
Erasmus Prof. Urban, Mgr. Kmetek, Dr.Petrovič Existuje systém na evidenciu bilaterálnych dohôd pre výmenný program Erasmus, vycestovaní študentov, mapovania ich absolvovaných predmetov, a evidovania ich "learning agreement"ov. Treba pridať komponenty na prihlasovanie sa na Erasmus (vyplnenie prihlášky online), životný cyklus prihlášok (akceptované, vyradené, ...).
Interaktívna mapa turistickej skupiny Dr. Martina Bátorová Uzavretá po celej krajine distribuovaná skupina turistov potrebuje webovú aplikáciu na zdieľanie zápiskov z výletov, obrázkov, prípadne GPS trackov, možnosť zobrazenia na mape.
Podpora vzdialeného monitorovania fyzikálnych experimentov v laboratóriu Mgr. Matúš Rehák Na SAV je laboratórium, kde prebiehajú experimenty, často aj niekoľko hodín alebo cez noc, niektoré údaje sa zaznamenávajú, niektoré zatiaľ nie, ale mali by sa a všetko by malo byť viditeľné na nejakom webovom serveri, aktuálne sa musia nalogovať cez remote desktop na windows počítač v laboratóriu, odkiaľ už sledujú niektoré parametre na lokálnej sieti, ktorá nie je prepojená na Internet, toto treba zmeniť, aby mali všetko možnosť vidieť cez web na nejakom prístupnom serveri, kde sa zobrazuje stav pripojenia aj údaje, na server ich automaticky bude posielať nejaký proces, čo pobeží na počítačoch v laboratóriu - ideálne asi windows service, ale môže to byť a bežný program.
Webová prezentačná stránka robotickej skupiny Dr. Pavel Petrovič Na katedre máme viacero robotov, projektov, ale zatiaľ nemáme peknú prezentáciu pre študentov, kolegov a verejnosť, tieto by mali byť trochu automatizované, aby ich nebolo treba vždy vyrábať ručne - možnosť pridávať obŕazky, texty, videá, špecifikácie, záverečné práce a články, linky na zdrojové kódy, datasheety, a pod.
Flashcards Dr. Ivan Kupka Softvér uľahči prípravu a odskúšanie takzvaných flashcards - používaných pri štúdiu jazykov. Hoci programov na skúšanie Softvér by dostal k dispozícii napríklad audioknihu a text, takisto databázu obrázkov. Z toho by mal používateľ pohodlným označovaním generovať príslušné flashcards. S používaním - doteraz prístupných - skúšacích programov mám dlhoročné skúsenosti, už som si zo dvetisíc flashcards v rôznych jazykoch vyrobil sám. Plus som autorom knihy o jazykoch a blogu o jazykoch (aby bolo jasné, že z tejto praktickej, jazykovej stránky a zo stránky používateľa viem povedať naozaj dobre, čo treba naprogramovať.) Tu sú linky na knihu a blog: http://www.grada.cz/jak-uspesne-studovat-cizi-jazyky_6832/kniha/katalog/, pozri aj https://ivankupka.wordpress.com/.
Športový klub Dr. Richard Balogh Projekt nadväzuje na minuloročný (Registračný systém pre športový klub), po polročnej prevádzke zistili, že by potrebovali modifikácie a nové komponenty - evidenciu výkonov detí, či napredujú alebo stagnujú a pod. Aplikáciu je možné vytvoriť celú odznova, alebo nadviazať na existujúci kód.
3D vizualizácia mapy Dr. Richard Balogh Určené ako pomôcka na výučbu zemepisu, geografie, prírodovedy či orientačného behu. V programe openOrienteeringmapper máme nakreslenú mapu, z ktorej nás zaujímajú predovšetkým vrstevnice. Tie sú kreslené špeciálnym symbolom, zdrojový formát je .xml, čizž vieme tieto údaje z mapy extrahovať a úlohou je spraviť z nich 3D model, ktorý potom v nejakom jednoduchom prehliadači bude možné otáčať, zmenšovať, zväčšovať, atď. Možnosť nejakú vrstevnicu zvýrazniť, Možnosť import .gpx súboru, alebo zakreslíme nejakú trajektóriu ručne do mapy a túto krivku potom zobrazíme na predtým vytvorenom 3D modeli. Pre danú trajektóriu sa zobrazí dĺžka a prevýšenie, možnosť porovnať aspoň dve rozličné trajektórie čo sa týka dĺžky a prevýšenia, prípadne aj energetických nárokov na ich prejdenie. Z mapy by sa dajú vyčítať aj porasty, takže kopček bude na jednej strane zelený (les), z inej žltý bodkovaný (znázorňujúc lúku), inde budú čierne skaly a pod. Možné rozšírenie: v 3D modeli hľadať najkratšiu priestorovú cestu medzi dvoma bodmi (v zmysle či sa mi oplatí toto údolie obchádzať, alebo to mám zbehnúť a vyšlapať zasa hore).
Registračný systém na súťaž Istrobot Dr. Richard Balogh Projekt nadväzuje na minuloročný (Registračný systém na súťaž Istrobot, ktorý už bol skoro hotový, ale niektoré komponenty neboli realizované a niečo sa odvtedy zasa zmenilo, treba prejsť znovu cez špecifikáciu a návrh, ale podľa možnosti využiť existujúce komponenty, alebo to spraviť celé znovu, ale využijúc grafický design, ktorý je daný.
Správa podaných článkov na konferenciu ICPM-6 Doc. Mário Janda Budeme organizovat konferenciu (icpm6.com) a radi by sme vytvorili web-rozhranie na registrovanie ucastnikov a uploadovanie clankov. Udaje by mohli byt ukladane vo forme MySQL databazy. Zaroven by to mohlo zahrnat aj neverejnu stranku pre nas, kde by sme si tieto udaje vedeli prezerat, robit nejaku statistiku.
Vybrané slová Dr. Marek Nagy Na zak.skole ma oslovili, ci by sa nemohla vytvorit nejaka aplikacia na precvicovanie/testovanie znalosti vybranych slov. Moja predstava by bola vytvorit banku vsetkych vybranych slov (zakladnych tvarov) a k nim obrazky. Nasledne by sa mohli realizovat aktvity napr. zobrazi sa slovo a treba doplnit y/i. Zobrazi sa obrazok a treba napisat slovo. Zobrazi sa obrazok a slovo treba doplnit y/i. Zobrazia sa tri obrazky a tri slova, treba ich vyparovat, ... A zase najlepsie keby to bol JS objekt, ktory si vytvori jeden div element a tam vsetko realizuje...
Cup Calculator (pre zostávajúcu dvojčlennú skupinu, if any...) Dr. Richard Balogh Z viacdenných bežeckých súťaží zobrať výsledkovú listinu vo formáte .xml (popísaný otvorený formát), z nej každému pretekárovi na základe mena, kategórie a dosiahnutého času prideliť body, spočítať za všetky etapy a vypluť hotovú výsledkovú listinu. Je viacero kategórií, okrem validných výsledkov sú diskvalifikovaní pretekári a pretekári, ktorí nebežali všetky etapy. Výstup .csv a .html.