Tvorba informačných systémov

Zima 2012/2013

1-AIN-131

Tu je zoznam otázok, ktoré sa na skúške môžu vyskytnúť s väčšou pravdepodobnosťou ako ostatné.