Tvorba informačných systémov - o projektoch 2016/2017

V projekte si vyskúšate ako vyzerá vývoj softvéru v tíme. Bude vám (s prihliadnutím na váš výber) pridelený projekt vývoja softvéru, ktorý niekto potrebuje naprogramovať. Ten človek sa volá zadávateľ. Ak tomu požiadavky zadávateľa nebudú brániť, projekt bude open-source. Vaše úlohy budú nasledujúce:


Plán
  1. špecifikácia (ČO bude program robiť)
  2. návrh (AKO sa program naprogramuje)
  3. implementácia
  4. nasadenie do prevádzky

Režim

Kalendár