Tvorba informačných systémov - cvičenie Gantt

Odovzdať do prednášky

Cielom cvičenia je:

Úloha: ku svojmu projektu vytvorte Ganttov diagram, vyexportujte ho do formátu PDF a keď budete mať vytvorený repozitár, nahrajte ho do tam k ostatnej dokumentácii.
Môžete použiť akýkoľvek nástroj, ktorý na to nájdete, napríklad: smartsheet.com. V diagrame musia byť rozličné úlohy (tasky) a ich podúlohy (subtask), medzi niektorými budú závislosti, niektoré ste už asi začali robiť, takže by mohli mať nastavené percentá hotovej práce. V diagrame by nemali byť 1-k-1 okopírované riadky z kalendára na stránke projektu, ale zamyslite sa nad tým, aké úlohy budete plniť (aj s prihliadnutím na váš konkrétny projekt), aby ste to, čo je v kalendári splnili. Plán nemusí byť veľmi podrobný na celý projekt, stačí podrobnejšie rozobrať niektoré časti.