1-AIN-140: Princípy počítačov - hardvér 2015/2016 - programovanie v Microsoft Visual Studio

Doma budeme robiť úlohy v MSVS, takto začať:

 1. pustite MSVS 2015 (stlačte kláves "Win" - a napíšte "visual" a hneď ho nájde)
 2. vytvorte si nový projekt (File - New - Project - ) vyberte Windows konzolovú C++ aplikáciu, čiže: "Visual C++" - Win32- Win32 Console Application - dolu zadajte meno projektu, v ďalšom okne potom kliknite vľavo na Application Settings, dajte preč kvačku "Precompiled header" a naopak zaškrtnite "Empty project", finish
 3. vpravo v "Solution Explorer" kliknite pravou myšou na "Source Files" - Add - New Item... - C++ File (.cpp), dole napíšte meno programu
 4. otvorí sa editor a zadajte napr. nasledujúci program:
  #include <stdio.h>
  
  int main()
  {
   int a;
  
   printf("Hello, this is your PC speaking...\n");
   printf("Enter a=");
   scanf_s("%d", &a);
   printf("Entered number: %d\n", a);
   return 0;
  }
  
 5. z menu Build - Build solution... (mali by ste dostať "Build: 1 succeeded...")
 6. CTRL-F5 (run)