Študijné materiály ku skúške z predmetu 1-AIN-121 Matematika (1) ZS 2021/22

Prednášky

Príklady

Skúška

Teória množín

Použitá literatúra:

Niektoré vybrané témy z [1]:

Pravdepodobnosť

Použitá literatúra: