1-AIN-121 Matematika (1) ZS 2019/20

Novinky

20.12.2019 (priebežne aktualizované) Konzultácie počas skúšobného obdobia.

20.12.2019 Na riadne termíny sa zapisujte cez AIS2. Požiadavka: splnené priebežné semestrálne hodnotenie. Na skúšku si nezabudnite priniesť svoj index.

... tu nájdete ostatné správy.

O kurze

Tu nájdete všeobecné informácie o kurze.

Prednáška

Prednáška: utorok 9.50 - 11.20, m. B
Učiteľ: Ján Komara
Konzultácie: pondelok 14.00 - 14.30, m. I-16 (alebo po dohode emailom)

Cvičenie

Kurz (prednáška/cvičenie)

Domáce úlohy

Termíny

Semestrálne testy:

Pravidlá

Tu nájdete podmienky na absolvovanie predmetu (verzia 2019/10/06).

Ďalšie informácie

Staršie správy

2.12.2019 Na tejto adrese nájdete zadanie 5. domácej úlohy.

20.11.2019 Na tejto adrese nájdete zadanie 4. domácej úlohy.

12.11.2019 Na tejto adrese nájdete zadanie 3. domácej úlohy. Je to tretia verzia domácej úlohy.

11.11.2019 Na tejto adrese nájdete zadanie 3. domácej úlohy. Je to druhá verzia domácej úlohy.

10.11.2019 Na tejto adrese nájdete zadanie 3. domácej úlohy.

27.10.2019 Na tejto adrese nájdete zadanie 2. domácej úlohy.

6.10.2019 Niekoľko zmien v organizácii predmetu:

1.10.2019 Na tejto adrese nájdete zadanie 1. domácej úlohy.

1.10.2019 V pondelok 7.10. o 15:00 v m. M-I sa bude konať krátky kurz z LaTeXu.