1-AIN-121 Matematika (1) ZS 2018/19

Novinky

18.12.2018 (priebežne aktualizované) Konzultácie počas skúšobného obdobia.

18.12.2018 Na riadne termíny sa zapisujte cez AIS2. Požiadavka: splnené priebežné semestrálne hodnotenie. Na skúšku si nezabudnite priniesť svoj index.

... tu nájdete ostatné správy.

O kurze

Tu nájdete všeobecné informácie o kurze.

Prednáška

Prednáška: utorok 9:50-11:20, m. A
Učiteľ: Ján Komara
Konzultácie: pondelok 14:00-14:30, m. I-16 (alebo po dohode emailom)

Cvičenie

Kurz (prednáška/cvičenie)

Domáce úlohy

Termíny

Semestrálne testy:

Skúškové obdobie:

Pravidlá

Tu nájdete podmienky na absolvovanie predmetu.

Ďalšie informácie

Staršie správy

23.1.2019 Ak máte záujem o nový 1. opravný termín, ktorý je v utorok 29. januára, pošlite mi mail. Pri komunikácii používajte svoje školské konto.

3.1.2019 Tu nájdete študijné materiály k záverečnému testu.

10.12.2018 Dnešná konzultácia kvôli chorobe nebude.

2.12.2018 Na tejto adrese nájdete zadanie 5. domácej úlohy.

26.11.2018 Tu nájdete študijné materiály k 2. semestrálnemu testu.

23.11.2018 Na tejto adrese nájdete zadanie 4. domácej úlohy.

18.11.2018 3. domácu úlohu stačí odovzdať v pondelok 26.11 do 18:00.

3.11.2018 Na tejto adrese nájdete zadanie 3. domácej úlohy.

3.11.2018 Tu nájdete študijné materiály k 1. semestrálnemu testu.

16.10.2018 2. domácu úlohu stačí odovzdať v pondelok 22.10 do 18:00.

14.10.2018 V zadaní 1. domácej úlohy sa objavila drobná chyba. Ako časový údaj, ktorý sa môže objaviť na hodinách, je chybne uvedený údaj 01:24:49. No a ten nespĺňa podmienku M2 < S1. Opravte si to! Pri riešení 1. príkladu uvažujte len tie požiadavky, ktoré sú vyjadrené vzťahom H1 ≤ H2 < M1 < M2 < S1 ≤ S2.

11.10.2018 Na tejto adrese nájdete zadanie 2. domácej úlohy.

4.10.2018 V pondelok 8.10. o 11:30 v m. F1 sa bude konať krátky kurz z LaTeXu.

2.10.2018 Na tejto adrese nájdete zadanie 1. domácej úlohy.

30.9.2018 Pondelňajšia konzultácia pre skupinu 1AIN1 nakoniec nebude. Necháme to na prednášku.

24.9.2018 Cvičenia skupiny 1AIN1 sa budú konať v miestnosti M-VIII.