1-AIN-121 Matematika (1) ZS 2016/17

Prednáška

Prednáška: utorok 9:50-11:20, m. A
Učiteľ: Tatiana Jajcayová

Cvičenie

Kurz (prednáška/cvičenie)

Ďalšie informácie