Prednášky

From Digitálne technológie výroby
Revision as of 08:17, 24 February 2017 by Jozef (talk | contribs) (Created page with "=== osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby === # Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab. # CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby

  1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
  2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
  3. Počítačom riadené vyrezávanie.
  4. Elektronická konštrukcia.
  5. 3D skenovanie a tlač.
  6. Počítačom riadené obrábanie (CNC).