Difference between revisions of "Prednášky"

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search
 
Line 10: Line 10:
 
#* 4. týždeň: [[2018-4 | rozdelenie projektov a CNC]]
 
#* 4. týždeň: [[2018-4 | rozdelenie projektov a CNC]]
 
#Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
 
#Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
#* [[2018-5 Príklady programov pre TinkerKit/Arduino]]
+
#* [[2018-5| Príklady programov pre TinkerKit/Arduino]]
 
#3D skenovanie a tlač.
 
#3D skenovanie a tlač.

Latest revision as of 08:55, 6 April 2018

Osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby

  1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
  2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
  3. Počítačom riadené vyrezávanie.
  4. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
  5. Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
  6. 3D skenovanie a tlač.