Difference between revisions of "Prednášky"

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
#* 3. týždeň: [[2018-3 |2D/3D vektorova grafika ]]
 
#* 3. týždeň: [[2018-3 |2D/3D vektorova grafika ]]
 
#Počítačom riadené vyrezávanie.
 
#Počítačom riadené vyrezávanie.
#3D skenovanie a tlač.
 
 
#Počítačom riadené obrábanie (CNC).
 
#Počítačom riadené obrábanie (CNC).
 +
#* 4. týždeň: [[2018-4 | rozdelenie projektov a CNC]]
 
#Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
 
#Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
 +
#3D skenovanie a tlač.

Revision as of 18:36, 23 March 2018

Osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby

  1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
  2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
  3. Počítačom riadené vyrezávanie.
  4. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
  5. Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
  6. 3D skenovanie a tlač.