Difference between revisions of "Prednášky"

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search
(osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby)
Line 1: Line 1:
=== osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby ===
+
=== Osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby ===
  
 
#Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
 
#Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.

Revision as of 14:07, 5 February 2018

Osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby

  1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
  2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
  3. Počítačom riadené vyrezávanie.
  4. 3D skenovanie a tlač.
  5. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
  6. Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.