Difference between revisions of "Prednášky"

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
=== osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby ===
 
=== osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby ===
# Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
+
 
#*  [[DTV-2017-0|24.2.2017]] Zoznamenie sa s Fablab filozofiou a zariadeniami
+
#Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
# CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
+
#CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
#* [[DTV-2017-2|3.3.2017]] Zaklady 2D a 3D modelovania
+
#Počítačom riadené vyrezávanie.
#* [[DTV-2017-3| 10.3.2017]] 3D modelovanie a tlac
+
#3D skenovanie a tlač.
# Počítačom riadené vyrezávanie.
+
#Počítačom riadené obrábanie (CNC).
# Elektronická konštrukcia.
+
#Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
#*[[arduino]]
 
# 3D skenovanie a tlač.
 
# Počítačom riadené obrábanie (CNC).
 

Revision as of 14:07, 5 February 2018

osnova predmetu DTV - Digitálne technológie výroby

  1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
  2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
  3. Počítačom riadené vyrezávanie.
  4. 3D skenovanie a tlač.
  5. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
  6. Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.