Summer glasses

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Idea projektu

Ako moc ťažké je vyrobiť si okuliare na mieru? V tomto projekte sa snažím vyrobiť hodnoverný model letných okuliarov, ktoré vedia človeku sadnúť na mieru.


Motivácia a ciele návrhu

Všetci poznáme situácie, kedy konečne nájdeme okuliare, ktoré sú funkčné a vzhľadovo sa nám páčia, lenže ich tvar a geometria je absolútne nekonzistentná s našou hlavou. Prvotnou motiváciou je teda otestovať, nakoľko si človek vie vyrobiť sám realistický model rámu okuliarov. Sklá už by sa do nich dodatočne vložili. Sekundárnou motiváciou projhektu je otestovať na takúäto prácu nový slovenský software VECTRARY.


Využité technológie

Na Slovensku vznikol nový 3D modelovací nástroj VECTRARY ako výsledok nápadu pána Koora. Nikto ešte poriadne nevie, ako moc dobre je program využiteľný, takže z mojej perspektívy chcem otestovať, ako veľmi odbrý ich software je na typ práce, aký nižšie prezentujem.


Implementácia

VECTRARY funguje na báze predprogramovaného datasetu mnohých vizuálnych funkcií, čiže na prácu s takýmto softwareom netreba mať žiadne programovacie zručnosti (čo bol aj cieľ, pretože by v tom mali zvládať pracovať aj bežní ľudia).


Parametrizácia

Za vzor som si zobral klasický typ letných okuliarov značky Ray-ban. Ich typický vzhľad vyzerá asi takto:

Rayban.jpg

Začal som modelovaním tvaru rámu okolo očí. Táto časť si žiadala precíznosť v oblasti geometrie, pretože práve tá robí danú značku jedinečnou. Vytvoril som teda najskôr hrubý náčrt geometrie, akú hľadáme:

Podstava glasses.png

Následne bolo dôležité postupne zaoblovať jednotlivé hrany, aby to bolo pohodlné na nosenie. Po pridaní držiakov na uši a tiež ich samotnom vyhladení vyzerá model takto:

Vectrary param result.png

Proces vyhladzovania bol otravne dlhý, ale nakoniec sa podarilo všetky hrany prispôsobiť. Po nastavení optimálnych pomerov strán 54:20:134:26 (vzor mojej hlavy) prichádza výskedný produkt v červenom odtieni.


Výsledný produkt

Result.png

Final.jpg


Zdrojový kód

https://www.vectary.com/u/kubo-bahyl/summerglasses

STL súbor: http://bit.ly/2tgy3tP