Spoločenská hra - Ľudia vs Elfovia

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Popis projektu

Spoločenská hra inšpirovaná hrou Mestečko Palermo vo fantasy prostredí.

Príbeh

V neďaľekom paralelnom vesmíre, ktorý vznikol v momente vytlačenia kartičiek sa odohráva vojna medzi ľuďmi a elfami. Elfovia ju s ľahkosťou vyhrávajú keďže ovládajú mágiu. Tá sa však obráti proti ním a ľudia majú šancu ich poraziť. Totižto strom, ktorý udržiaval duše temných elfov začal vysychať a s každým padnutým listom sa znovuzrodí temný elf. Jedina nádej pre elfov, je vyliečiť strom elixírom, ktorý vie namiešať len vrchný elfský alchymista. Elixír sa ešte musí nabiť mágiou u elfského dvorného liečiteľa, aby kráľovna elfov mohla do neho pridať svoju krv, takýmto posvätným rituálom strom začne opäť rásť a elfovia sa budú môcť opäť sústrediť na vojnu s ľuďmi, ktorú vyhrajú aj s mečom v jednej ruke, v druhej môžu mať kľudne noviny. Ľudia však vycítili šancu poraziť Elfov a preto ak sa im podarí prerušiť proces, tak vojnu vyhrajú, dokonca aj keď v našom svete boli francúzi.

Každého porazeného bojovníka ovládne duša padlého elfa. Padlí elfovia sú drastický každý svojim spôsobom a preto každý môže hru vyhrať inak, posadnutý kráľ vyhrá keď v hre budú prítomný všetci padlí elfovia, môže k tomu napomôcť svojim zúrivým kráľovským revom a jeden krát kedykoľvek počas hry premeniť ľubovoľného hráča na padlého elfa. Skorumpovaný veštec uplatní svoje temné techniky aby videl do možnej budúcnosti a podľa toho čo vidí si zvolí stranu ku ktorej sa pridá. Svoje neférové veštecké schopnosti používa aj v hre a to v noci, kedy si na rozdiel od ostatných dokáže zvoliť povolanie a nemusí sa spoliehať na náhodu. Temný elflord dokáže zneužívať moc schnúceho stromu na to aby vyvolával svojich temných jazdcov, ak sa mu podarí vyvolať aspoň troch bude dostatočne silný nato aby si podmanil celý svet. Elflord je veľký taktik a dokáže obetovať aj svoje sily ak mu to príde výhodné, jeho jazdec môže zomrieť namiesto iného hráča. Najviac desivý je zrejme Krvavý elf, ten je skutočným zlom, nasadí si slnečné okuliare a vysaje krv osobe, počas toho ako zomiera a ešte popri tom pije elfskú kofolu cez slamku. Ak sa mu to podarí trikrát za hru bude dostatočne silný na to aby zničil celý svet. Našťastie pre ostatných je na pití krvy a kofoly závislý a tak nemá špeciálnu schopnosť. Elf thief je zo všetkých najtrápnejší, taký trápnučký, že okradol sám seba o uši. Všetci elfovia sa mu smejú. Avšak môže všetkým ukázať ako závažne sa mýlili. Spojil sa totižto s ľuďmi. Za celý život sa nič nenaučil robiť poriadne, okrem jednej veci - kradnutia. V týchto vyhrotených časoch je to však pre ľudí veľmi oceniteľná schopnosť, keďže môže ostatným kradnúť ich tokeny.

Pravidlá

Popis obsahuje pravidlá pre 6 hráčov. Hra obsahuje kartičky postáv (3x Human, Elves (Queen of elves, Healer of elves, Alchemist of elves), Thief elf, Corrupted Seer, Lord of the dark elves, Blood elf). Ďalej hra obsahuje tokeny ( King token, Possessed king token, 3x Blood token, 4x Dark-rider token, silence token, accuse token, killing token, guardian token, judger token.

 • Na začiatku hry si hráči zvolia algoritmus na budenie sa v noci. Napríklad každý dostane číslo, a po každom dni sa posunie o jedno pričom 6 sa mení na 1.
 • Hráči ťahajú karty postáv spomedzi Human, Human, Human, Queen of elves, Healer of elves, Alchemist of elves.
 • Prvá noc. Hráči ktorý si vytiahnu charakter human, otvoria oči a zvolia si kráľa, ktorý si pred seba položí king token, potom oči zavrú (ďalej v návode sa vždy predpokladá že po zobudení sa, hráč zavrie oči). Zobudí sa alchemist, posunie potion token, ľubovoľnému hráčovi.
 • Prvý deň, trvá 2 minúty, počas dňa sa môže rozprávať o čomkoľvek.
 • N-tá noc, hráči sa budia po jednom podľa toho ako sa na začiatku hry určilo, každý z nich si vyberie jeden token spomedzi tokenov vyhradenych pre akcie cez noc (silence token, accuse token, killing token, guardian token, judger token). Token položí pred iného hráča, tak aby nebolo vidno o aký token ide. Posledný hráč v kole vymení dva tokeny. Ak je hráč fallen elf, môže použiť svoje schopnosti (viz príbeh), ak je hráč elf, môže posunúť potion token.
 • N-tý deň, trvá 6 minút, otočia sa tokeny. Cez deň môžu rozprávať všetci, okrem hráča ktorý má pred sebou silence token. Na konci dňa zomiera hráč, ktorý má pred sebou killing token, a takisto hráč s judge tokenom rozhodne či zomrie hráč s accuse tokenom. Pred popravou sa môže guardian za ľubovlného z nich obetovať a zomrieť namiesto nich. Ak hráč zomrie, a bol kral vymeni si king token, za fallen king token a hra za postavu fallen king, inak si vytiahne náhodnú kartičku fallen elfa a hrá za ňu. Na konci dňa sa tokeny akcíí cez noc zozbierajú na kopu a otočia hlavou dole. Ak je hráč fallen elf, môže použiť svoje schopnosti (viz príbeh)
 • N-tá noc a n-tý deň sa opakuje, pokým niekto nevyhrá.


Podmienky výhry:

 • Humans - Všetci Elfovia sú mŕtvy
 • Elves - Obnoví sa strom.
 • Fallen elves - každý iný, viď príbeh.

Špecifikácia

Podoba kariet pred prípravou na laserovanie a po príprave
Testovanie parametrov rýchlosť/sila a typ vektor/raster

Ako prvé sme vytvorili podobu kariet vo vektorovom programe adobe illustrator a žetóny v inkscape. Pred laserovaním sme museli skontroloať či je dosť vody v prístroji, ktorý odsával zápach sposobovaný laserom. Po zapnutí tohoto prístroju sme nastavili focus laseru aby laseroval presne. Nami vytvorené obrázky sme nahrali na počítač pripojený k laserovému vyrezávaču GCC X380 a v programe CorelDRAW prichystali na laserovanie. Príprava prebiehala tak, že v prípade kariet sme obrázok rozdelili na tri časti a to:

 • Obrázok
 • Text
 • Obrys

Pri žetónoch sme zvolili tiež tri časti a to:

 • Obrázok
 • Rámček
 • Obrys


Každá časť dostala svoju farbu. V našom prípade pre obrázok čierna, obrys červená a text/rámček žltá. Vďaka zmene farieb na obrázku sme boli schopný nastaviť rôzne parametre pre každú zvolenú časť. V prípade obrysov trebalo linky nastaviť na typ hairline aby ich vedel prístroj vyrezať. Potom sme prichystané dáta poslali stroju a vyskúšali sme zapnúť laserovanie s vypnutým laserom aby sme videli či sme nastavili dobre pozície a vybrali správne objekty na laserovanie. Testovali sme rôzne nastavenia a najlepšie sme spísali do tabuľky.

Časť Rýchlosť Sila Typ
Obrázok 90 85 Raster
Text / Rámček 90 65 Raster
Obrys 1 30 Hairline, Vector


Pre linky obrázku sme zvolili parameter sily laseru až 85 pretože linky pôvodného obrázku boli veľmi tenké a nevýrazné, konkrétne 0,2 mm. Hrúbka laseru je 0,4 mm takže linky boli aj tak širšie na produkte ale z nižšou silou ako 85 boli stále veľmi nevýrazné. Text bol naopak robustný oproti linkám obrázku a preto postačila sila na hodnote 65.

Finálna verzia

Načo si dať pozor

Posledná kapitola je súpis bodov načo si dať pozor pri práci s laserom.

 • linky/priestory obrázka sú dostatočne veľké nato aby ich laser so šírkou 0,4 mm vykreslil
 • pri laserovaní rasteru je vhodné obrázok upraviť aby bol kontrast medzi jednotlivými farbami výraznejši
 • po vložení materiálu do laserového prístroja treba v programe corelDRAW nastaviť x-ovú a y-ovú os podľa toho kde máme ešte na vloženom materiály priestor
 • obrysy, ktoré majú byť vyrezané sú v programe corelDRAW nastavene na typ hairline a prefarbené. Tejto farbe sú priradené parametre na laserovanie - rýchlosť 1 a sila 30, typ vektor
 • vo filtri je dosť vody
 • zapli sme odsávanie zápachu s laseru
 • nastavili sme focus laseru
 • po odoslaní dát do laseru si vyskúšame laserovanie bez laseru či máme všetko dobre nastavené
 • po stlačení tlačidla start/end v strede laserovania sa pozície laseru nezapamätajú a pri opätovnom zapnutí sa začne obrázok laserovať znovu odzačiatku
 • pri materiály, ktorý nieje úplne rovný je vhodné použiť nejaké závažie na priestore materiálu kde sa nelaseruje