2018-5

From Digitálne technológie výroby
Jump to: navigation, search

Citanie hodnoty z potenciometra

 void setup() 
 {
  //Nacitaj seriovu komunikaciu s rychlostou 9600 bitov za sekundu
  Serial.begin(9600);
 }
 
 void loop()
 {
  //nacitaj hodnoru zo senzosru Analog 0 a zapis ju do premmenej
  int sensorValue = analogRead(A0); 
  
  Serial.println(sensorValue);
  delay(1);    //cakaj 1 mili sekundu kvoli stabilite
 }

LED Blynk

void setup() 
{
  pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop() 
{
 digitalWrite(9, HIGH);  // Zapnut LED
 delay(1000);            // Pockat 1 sec.
 digitalWrite(9, LOW);  // Vypnut LED
 delay(1000);            // Pockat 1 sec.
}

Ovladanie LEDky potenciometrom

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 
}

void loop() 
{
 int sensorValue = analogRead(A0); 
 analogWrite(9, sensorValue / 4);  // Zapnut LED
 
 Serial.println(sensorValue);
 delay(10);    

}

Ovladanie LEDky buttonom

void setup() 
{
 pinMode(10, INPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop() 
{
 int button = digitalRead(10);
 digitalWrite(9, button);

 Serial.println(button);
 delay(200);

}

Priklad na riadenie servo motora (pripojte ho: hnedy/cierny -> GND, cerveny -> VCC, oranzovy/zlty -> signal (stredny pin na Tinkerkite)

 #include <Servo.h>

 Servo s;

 void setup() 
 {
  s.attach(3); // upravte si cislo pinu, kde ste servo pripojili
 }
 
 void loop()
 {
  s.write(0);  // jedna krajna poloha
  delay(1000);
  s.write(180); // druha krajna poloha
  delay(1000);
 }


zapojenie Thinkerkit