Študijné materiály k prednáške z predmetu 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2) LS 2011/12