Tréningová obhajoba bakalárskej práce

Týka sa len skupín II. a III.

Možné termíny sú 11.6. I-9 (utorok) a 12.6. I-9 (streda), vždy od rána od 8 do 12, na jedného 15 minút.
(do AISu sa netreba prihlasovať)

Zadajte novú registráciu:

Meno:

Deň: Čas: :

Vaše heslo na zrušenie registrácie:
   Ak neskôr chcete registráciu zrušiť, toto heslo budete potrebovať
   hint: použite svoje telefónne číslo


Doteraz sa registrovali: